Aktualizace

 

Poslední upload příběhů byl proveden ... prostě dávno! Až se tu objeví nějaký nový příběh, tak bude tento super popisek změněn!

 

Obsah (počet)

 

V celé sekci Příběhy se v tuto chvíli nachází celkem 6 literárních prací... :)

 

 

 

Podivuhodný příběh p. Pepy Prcatého

 

Panny, pánové, přátelé!
Protože příležitost poskytuje přemnoho příležitostí pojmenování počínajících písmenem P, považuji povinným psáti povídku počínající provždy písmenem P. Pakliže popsaný příběh potřebuje propilování příslušnými přídavky, poznamenejte pro pisatele prosím patřičné poznámky.

 

Promiňte, počínám poněkud prozaicky:

 

Pan Pepa Prcatý, procházeje parkem po pěšinách pokukoval plamennými pohledy po prdelatých pannách. Ponejvíce potkával právě prostitutky páchnoucí protivnými parfémy, požadujícími pětku po povrchním pomilování prachsprosté píči prolezlé příjicí.
Prohlížeje překrásné platany, postřehl pojednou pod prastarým platanem pannu prostřední postavy, pevných prsů, pěkně přioděnou přilehavým puloverem, pozorující pobíhající pacholata, povykem podobná paviánům. Pocítil pokušení poznati proč posílá pohledy pištícím pacholatům, přehlížejíce pěknou postavu pana Prcatého. Patrně přesycená prostitutka přehnaně předstírající pevnost povahy.
Přistoupil proto před pannu, pátraje po pravdě, pravil:
"Poklona prosím", pokračoval, "pěkné počasí. Pozorujete promenádu?"
"Promiňte pane, poněkud podivně přepadáte počestné panny. Především postrádám příslušného představení. Patrně přehlížíte platné předsudky. Podobné povalače posílám prostě pryč."
"Poznáváte pana Pepu Prcatého, prokuristu prvního právovárečného pivovaru."
Panna podala panu Prcatému pravici, pohoupla prdelí, pravíc:
"Pavla Poprděná. Pakliže přicházíte prost přetvářky, povoluji pětiminutové pobavení. Procházka parkem při pánském průvodu pošramotí pověst počestné panny, protože protivní pomlouvači pomlouvají. Půjdeme proto pryč."
Pokukujíce po průjezdech, procházeli podloubím prastarých příbytků. Pan Prcatý přivolal prodavače pokojíků. Pak Pan Pepa prohlédl podrobně podnájem. Posléze podal panně poledník, poukázav pod prohlášení: Penzion pronajímá pěkné pokoje. Panna přikývla, pouze poznamenala:
"Pokouříme, přátelsky pohovoříme, pak půjdeme."
Přišli před parádní penzion, pronajali pokoj. Přisednuvšímu párku přiběhl posloužit pikola. Panu Prcatému přinesl pivo, panně půllitr přechlazené Perly. Po prvním pivu posedlo pana Pepu pokušení. Ponenáhlu přisedával poblíž, polechtal pod paždím pannu, přejel pravicí přes prsa, poněkud pomačkav původní předsevzetí. Polekaná panna praštila pana Pepu přes pazoury. Popuzený příživník pohledem pošilhával po panně, přizdvižený pyj prahl po píče. Pan Pepa počal pociťovat přílišné parno. Pověsil převlečník, pak pohodil pérka, ponožky, podvlékačky, pak polonahý proběhl pokojem. Přetáhl panně pulover, poodstrojil prádlo, podvazkový pás, punčochy, přetrhl pásky podprsenky. Pak přehnul pištící pannu přes pelest postele. Panna pružně proklouzla pod pařáty pana Pepy, pobouřeného představami pohlavních prostocviků.
Pravila: "Před prasečinkami, pacholku, poplať příslušný poplatek."
"Poslechněte", přemlouval pan Prcatý, "polovina půvabu prchne při projednávání podobných podrobností."
"Prdím po půvabu", prskla panna. "Potřebuji předem padesátku."
Pana Pepu překvapil přemrštěný požadavek prodejné panny. Pootevřel peněženku, podávaje panně pouze pětku, předpokládaje přiměřenost poskytnutého penízu. Paličatá panna povolila pouze po přidání pětky. Panem Prcatým prudce povalena, pak podestlána pod prdelí polštáři. Pan Prcatý poslinil ptáka palcem, poodhrnul porost, pootevřel píču, přichystán pocuchati panně plodidla.
Podebral pannu pod prdelí, prudkým pohybem prošvihl pyj píčou, povytáhl, poznovu ponořil ptáka. Pak počal prudce projíždět pochvou.
Překvapená panna pravila přerušovaně panu Prcatému: "Pomalu, pomalu, pomaloučku, později přidáš páru."
Přehlížeje poznámku prdelaté prostitutky, přirážel pan Pepa pilně prdelí, prošťourávaje ptákem promaštěnou píču. Panna přidržela pana Prcatého pažemi, pošimrávala pyj, pochopujíce povinnost posloužit poplatníkovi. Postel praskala pod prudce přirážejícím párkem. Pan Prcatý překotně pustošil polykače ptáků, propichuje pyjem pohyblivou přepážku.
"Prima, prima", pochvalně pokřikovala panna. Pan Prcatý poznával počátek přílivu pohlavního pramene, přitiskl pevně pannu.
Pochopivše pozdě pánův počin pravila:
"Přestaňte, přestaňte, pusťte."
"Pořádně platím, pořádně prcám," protestoval pan Prcatý.
Panně projel píčou palčivý pocit. Pocukávající pták plnil píču plodonosným pramenem. Přebytek pak přetékal přes pochlupené pysky. Pan Prcatý pohnul pětkrát plahočivě prdelí, přestal prcat, příjemně povznesen příslibem pokračování.
Panna povstala pospíchajíce propláchnout píču. Potom přiběhla pod peřinu. Pevnými prsy pobouřila pana Pepu. Poplácav poživačně polokoule, počal pocuchávati panně poprsí, ponechav panně pohrávati pokleslým ptákem. Panna pevně popadla pokleslého padavku, pohonila, pohladila pytlík.
"Pískáte prosím pikolu", pletichářsky poznamenal pan Pepa.
"Pokud pamatuji, pouze partesem", prohodila panna.
"Požadujete příplatek", podrážděně pravil pan Pepa.
"Pětka postačí", pravila panna.
Pak pohladila ptáka pocákávajícího palicí, polechtala pytlík. Polotuhý, poloskleslý prostopášník počal pusami podivuhodně přibývat. Po příjemném piplání pevně postavený pták poskytoval panně příslušné pole působnosti. Pojednou pocítila přítok. Prudký proud přeplnil panně pusu. Přisátá polykala pohoštění perverzního prevíta.
Podobně párek prožíval půlden, pozměňujíce pozice. Párek pojilo pevné pojítko pohlavního pudu. Po pětistém projetí pochvy pyjem panna pískla, prosila, plakala. Postříkaná, prodřená píča pálila, podlitiny pokousaných prsů pálily.
Pan Prcatý převalil pannu, panna pokročila, pásky přetahujíc přes prsa, pak prohnula páteř. Potom poposedla, přesunujíc přešponovanou prdel před pyj, poskytujíce panu Prcatému prima pozici. Pootevřená píča prahla po promodralé palici pyje, pocuchávající pysky. Polykač ptactva poživačně pozřel přehřátého ptáka pana Pepy. Pan Pepa přemožen pohlavním pudem příliš prudce přirážel. Pod příšerným přízrakem ptáka, přiskřípl panně porost píči. Panna počala poplašeně povykovat. Poplašený povyk podráždil pana Pepu. Přikryl pannu peřinou, přejel přispěchavší pokojskou plamenným pohledem. Pootevřeným pláštíkem pyjama pokukovala pevná prsa. Pevné proporce, pikantní pánev podnítily pravou povahu pana Pepy. Povstal, přikročil, popadl překvapenou pokojskou, pevně přivinul, převalil přes pohovku, pak perverzně povytahoval pokojské pyjama. Pomaloučku povylézal porostlý panenský pahrbek. Podrážděný pan Pepa prudkým pohybem protrhl pokojské pyjama. Pěkná prdel podezíravě pokukovala po panu Prcatém. Pan Pepa prohnul pokojskou přes pohovku, prodíral ptákem porost. Pokojská pohotově přikryla pravicí píču, požadujíce předem prachy. Povztavší překážka pochopitelně pobouřila pana Pepu. Poroztáhl přikrčené pacinky, poodhrnul prachový porost. Potom přetáhl předkožku pyje přes palici, párkrát přejel po provlhlých pyscích píči. Posléze prudkým pohybem projel pyj pochvou. Przněná panna počala ponenáhlu pomáhati panu Pepovi, pohybujíc prdelí. Prohnuvše páteř, podhodila polštář pod prdel, pomáhajíce ptáku pohodlně probíhati pochvou. Po plahočivém projíždění počal pan Pepa pronikat plným poklusem.
Pokojské prchla počáteční plachost. Proháněná ptákem povzdychovala, povzbuzujíce pocity pana Pepy, přirážela prdelí. Pořádně pomačkav pokojské pupek, pan Prcatý prasácky poplival přecpanou pohovku.
Pramínky potu prokazovaly pracovitost propletených postav. Před půlnocí přestal prozkoumávat pevnost pochvy. Poslední polibek, poslední prcnutí, plíživě pak proklouzl pokojem, pohrdlivě pak pohlédl po podlomených prostitutkách. Přistrojen, pak potácivě proběhl pokojem, potom průjezdem penzionu pospíchal pryč.
Příští pondělí poznal pan Pepa poslední pozdravy počestných panen. Pták pobolíval, podivné pupínky pukaly, puchýřky pokrývaly pokožku pyje. Po přečtení pojednání "Pohlavní pošetilosti" přispělo pouze poznání příznaků příjice. Při prohlídce primář poznatek počátku příjice potvrdil.
Prožité poučilo pana Pepu, podruhé používati při prcání přípravku "PRIMEROS".

 

Prohlásíte-li po přečtení popsaný příběh panického pomilování pitomou plácaninou pro psy, pak pěkně prosím polibte pisateli prdel.

 

POKLONA.

 

Náše bannery:

 

 

 

 

 

 

    

    


 

Poddomény tajemno.net

 

Tajemno.net

moje Tajemno

mapa stránek