Aktualizace

 

Poslední upload dalších dílek byl proveden ... prostě dávno! Až se tu objeví další nové dílko, tak bude tento super popisek změněn!

 

Obsah (počet)

 

V celé sekci Ostatní díla se v tuto chvíli nachází celkem 8 literárních prací... :)

 

 

 

Mrd nad zlato

 

     "Jak tÄ› mám ráda, tatĂ­ÄŤku? Jako mrd."
Zhodnotila lásku ke svému otci princezna Šukajda a skromně sklopila oči, jak ji to vždy její chůva Prcajda učila. Její dvě sestry, Orálka a Análka, se na sebe zaskočeně podívaly, kundy by se u nich nedohledal.

 

     "Jako mrd, dcero?! A nechtÄ›la by sis to tĹ™eba ještÄ› rozmyslet? TĹ™eba jsi chtÄ›la říct ĂşplnÄ› nÄ›co jinĂ©ho?!!!" Zhrozil se otec král, kterĂ˝ si nedovolil za celou svou politickou kariĂ©ru říct pĹ™ed královskĂ˝m dvorem horší slovo neĹľ kurva, kterĂ˝m tak rád ÄŤastvoval svoji manĹľelku královnu.

 

     "Jako mrd, tatĂ­ÄŤku, jako mrd." Nenechala sezvyklat pravdomluvná dcera. "Taksi jdi mrdat jinam!" Vyhodil král Ĺ ukajdu z královstvĂ­ a zakázal všem svĂ˝mpoddanĂ˝m provozovat mezi sebou jakĂ©koli kopulaÄŤnĂ­ pohyby.

 

     Ĺ ukajda bloudila temnĂ˝m lesem a netušila, jak jĂ­ jejĂ­ dvÄ› sestry, kterĂ© se dĂ­ky nĂ­ ocitly v nedobrovolnĂ© sexuálnĂ­ abstinenci závidÄ›jĂ­. Ona mohla mrdat, ony ne.

 

     Orálka a Análka byly naštvanĂ© samy na sebe, Ĺľe tatĂ­ÄŤkovi neĹ™ekly nÄ›co podobnĂ©ho a on je taky nevyhodil. Takhle si musely honit frajtry ve svĂ˝ch skvostnÄ› zařízenĂ˝ch pokojĂ­ch a ÄŤekat, aĹľ pĹ™estane tatĂ­nka krále bavit autoerotika, jinak se tomu oficiálnÄ› říkat nesmÄ›lo, neboĹĄ to příliš uráželo královskĂ˝ majestát, a pošle pro Ĺ ukajdu.

 

     Král byl ale sám se sebou spokojenĂ˝ a vĹŻbec se mu nechtÄ›lo mÄ›nit svá nařízenĂ­. On sám se ukájel od tĂ© doby, co umrdal královnu k smrti. Proto byl tak alergickĂ˝ na mrd, ale jednou se s minulostĂ­ musel vyrovnat. A Ĺ ukajda to vÄ›dÄ›la.

 

     Ĺ ukajda si zatĂ­m našla svĂ©ho dĹ™evoblbce, kterĂ˝ však umÄ›l mrdat jako dřívĂ­ lámat. V malĂ© chaloupce prozĹ™etelnÄ› šoustali, protoĹľe Ĺ ukajda dobĹ™e vÄ›dÄ›la, Ĺľe nebude dlouho trvat a královstvĂ­ vymĹ™e.

 

     PrávÄ› zamrdávali na desátĂ© mrndÄ›, kdyĹľ pĹ™išel od krále posel Poser, a jak se pĹ™emlouvat oba rozvášnÄ›nĂ© páry k návratu na zámek. Ĺ ukajda neváhala a ještÄ› se zaraĹľenĂ˝m dĹ™evoblbcem v prcinÄ›, se vyhoupla na konĂ­ÄŤka a uhánÄ›la za tatĂ­nkem. OstatnÄ›, on to umÄ›l ještÄ› lĂ­p, neĹľ ostatnĂ­ kluci.

 

     "Dcero moje!" PĹ™ivĂ­tal král Ĺ ukajdu s kalhotama dole a Ĺ ukajda se mu sláskou nabodla na tvrdĂ˝ pĂ©ro. Jak se dlouho nevidÄ›li, tak si to spolu rozdali. Na usmĂ­Ĺ™enou. Král zrušil svĹŻj nesmyslnĂ˝ vĂ˝rok a tak se královstvĂ­ zaÄŤalo znovu mrdat a šoustat a mrdá se a šoustá dodnes.

 

LEO