Aktualizace

 

Poslední upload básní byl proveden ... prostě dávno! Až se tu objeví nějaká nová básnička, tak bude tento super popisek změněn!

 

Obsah (počet)

 

V celé sekci Básně se v tuto chvíli nachází celkem 73 básniček... :)

 

 

 

Mr. Woofer

 

 


 

Requiem

 

Nevěřím chuti, zraku a sluchu
klamou mě smysly a šálí tělo,
jedinou větu omílám v duchu:
Nechci už zažít co se tu dělo!

 

Pohrdaje životem vyšel jsem kdysi
bez bázně svému osudu vstříc,
útrpnou bolestí však ztvrdly mi rysy,
vždyť přec všechno má rub svůj i líc.

 

Za jeden Tvůj pohled drtil bych skály,
a konal vše jen pro krátkou chvíli
Tvého zájmu, a za moje hrdinství nabyl bych slávy;
já již však cítím, že moje tělo opouští síly.

 

Čas nelze zastavit, jen on Tě sprostí
břemene života, nastane kvas,
pouze tepavá bolest, pak praskot kostí,
proč z temnoty přichází Tvůj líbezný hlas?

 

Voláš mne k sobě, plačtivě, mlčky.
Neslyším, nechci! Vnímám chlad,
strmý náhrobek, requiem bez slzičky
proletí prostorem, utiš můj hlad...

 

...po Tvých polibcích,
niterně chladných a bez iluzí.
Kaj se, neboť zlé je vykoupiti hřích,
smrtí...

 

nahoru

 


 

Samotný v koutě

 

Samotný v koutě s čepelí v rukou
topím se ve tmě.
V hlavě mi údery sta kladiv tlukou,
káži Ti: "Veď mě!"

 

Stojíš však mlčky, nedbáš mé výzvy,
hledíš kupředu, skrze můj zrak.
Tvé srdce z kamene, bez nejmenší jizvy,
buší. Rychle bodnu! A pak...

 

Ticho, klid. Jen krůpěj krve
hledá si cestu po ostří nože.
Jímá mne závrať, ne jako prve,
kdy zíral jsem s podivem na Tvé rudé lože.

 

Bez známek života ležíš mi u nohou,
užaslým pohledem sleduješ nebe.
Hvězdy hasnou, vždyť slyšet nemohou,
že proklínám svět a hlavně sebe!

 

Samotný v koutě s čepelí v ruce,
hrot dýky na prsou strašlivě zebe.
Noří se do hrudi, tichne mi srdce,
zabil jsem lásku, zabil jsem Tebe...

 

nahoru

 


 

Zatracení

 

Niterná samota, omšelá všednost
ubíjí tok života,
před slepou zbožností dostala přednost
necudná nahota.

 

A ďábel poklekl před prahem nebeským,
smějivše se Bohu
utápí v hříchu lidstvo, maje s kým
připíjet, to mohu
bez obav potvrdit, tak činí.

 

A kající se lid množí
chyby v úsudku,
jímž na hlavy své vloží
břemeno rozsudku.

 

Buďte klidní, zkáza přijde...
Brzy!

 

nahoru

Autor: Mr.Woofer

 

Náše bannery:

 

 

 

 

 

 

    

    


 

Poddomény tajemno.net

 

Tajemno.net

moje Tajemno

mapa stránek