Aktualizace

 

Poslední upload básní byl proveden ... prostě dávno! Až se tu objeví nějaká nová básnička, tak bude tento super popisek změněn!

 

Obsah (počet)

 

V celé sekci Básně se v tuto chvíli nachází celkem 73 básniček... :)

 

 

 

KILLMAN

 

 


 

Píseň žoldnéřova

 

Vzpomínám na den kdy poprvé
meč do ruky jsem vzal
pohladil ostří ocelové
kdy se meč přítelem mým stal

 

Ta ostrá záře sluneční
jež od čepele se odrazila
stala se mi vášní
jak do duše mne oslnila

 

Vidím den kdy ve vřavě bitevní
poprvé můj meč s jiným zazvonil
cítím to jak tanec svatební
kdy poprvé jsem se na smrt bil

 

Tenkrát prvně meč můj
horkou krev ochutnal
našel jsem osud svůj
bojovníkem jsem se stal

 

Bylo to poprvé ten den
co můj meč smrt rozdával
vše bylo rychlé jak sen
duch bojový mne ovládal

 

Můj meč je mým nejvěrnějším přítelem
boj je můj chléb každodenní
již dlouho já jsem žoldnéřem
pach krve cítím po probuzení

 

Každá bitva je výzvou
nevím jestli zítra budu žít
meč je mou jedinou jistotou
nikdy již nebudu mít klid

 

nahoru

 


 

Z Kroniky Navždy Ztracených

 

POHÁR BEZMOCNOSTI

 

Vypil jsem trpké víno
z poháru zlaceného
na dně jsem spatřil sebe
docela ztraceného
v krajích, kde zebe

 

Chlad se dotkl mých spánků
jak nehmotný duch
já v síni plné hostů
cítil hrobový puch
konce svých dnů

 

Kdesi na konci cest
každý se ocitne
bude-li to za rok či dnes
těžko jeden dohlédne
zdali neskoná jak pes

 

Nechci již trpké víno pít
pohár o zemi třesk
v očích tváří ostatních
stále jen skelný lesk
jako v lampách vyhaslých

 

Zvednout jednu ruku
těžkou jak olovo
snažil jsem se marně
a po chvíli na novo
však ona neposlouchá mě

 

Hlemýžď leze po stole
na kterém jsem hodoval
na zemi leží láhev
z níž jsem víno doléval
jež barvu má jak krev

 

Pes pod stolem hlodá kost
jež jsem mu hodil
ráno na mě štěkal
vrčel a zuby cenil
a teď se tady přežral

 

Já tu tak hloupě ležím
s hlavou na stole
usínám zmožen
daleko postele
mocí vína pozřen

 

Kdyby příští ráno
pro mne již nevzešlo
nikomu by dneška hůře
dozajista nebylo
tak to vždycky skončit může

 

Vždy když víno piji
divný pocit mám
a vprostřed slavnosti
jsem najednou sám
zastižen v bezmoci

 

(Podivné Vize)

 

nahoru

 

 

TEMNÝ TEMNÉMU

 

Vítr z cesty prach jen zvedá
v den živý jak krysa šedá
ubohá nicka, podlost bledá
z kostnaté ruky zlaťák nedá

 

šťastný jak šašek blázen sedá
špinavou lůzu rab vyhledá
prohraný boj se hájit nedá
sedlák je živ a na hnůj žehrá

 

Líčená past naprázdno sklapne
vyrobena jest z oceli chladné
chytí se myška za noci, za dne
není jí souzeno milosti žádné

 

Černý je den, kdy vrána kráká
pramen je tam, kam žába skáká
prožraná červi je hůl tuláka
kterého chudobou láká dálka

 

Na moři z vody delfín skáká
v kosatce nenajde dobrého žáka
slepice hloupá kvoká a kvoká
sedmkrát v kartách čert šidí cvoka

 

Nedaný dar se těžce hledá
horská říčka se vysušit nedá
poušť žhavým pískem zlostně sypá
slyšena jsou slova neukrytá

 

Klam je jen lží, ne pravda skrytá
obilný klas, ten slunce chytá
něha je bitá
kde orel srdce drápy chytá

 

Vítání novému staří přejí
vor praská plujíc do peřejí
rozesmátí klauni se smějí
jak vlci, jež na Měsíc vyjí

 

Vítá nás brána černošedá
temný se temnému bránit nedá
v zemi zí díra, konce nemá
zajatá duše křičí, sténá

 

Karty jsou rozdány rubem vzhůru
zaháním bděním noční můru
pěstuji laskavě hnusnou stvůru
smolný a nešťastný furt má smůlu

 

Temný temnému do očí hledí
za nimi černý havran sedí
a oni vědí
kdo jejich hříchy zdědí!

 

(Daleký Soumrak)

 

nahoru

 

 

JENOM TĚCH KŘÍDEL PÁR

 

Vytryskl pramen z popela
kde skála pukla žárem
lávu sopka chrlila
nové skály tvořila
ten výbuch viděl jsem svým zrakem
tenkrát když jsem byl drakem

 

A jak věky plynuly
z pramene se gejzír stal
ohnivé slzy naň kanuly
jako mé šupiny tuhnuly
když skákal jsem z těch skal
velebil jsem toho, kdo křídla mi dal

 

širý kraj pode mnou
ubíhal tempem splašeným
láva byla krví mou
hvězdy jiskrou tajemnou
ze sopky stoupal dým
jenž byl tak omamným

 

Dávno tomu jest
kdy naposled jsem vzlétl
vedlo tudy mnoho cest
plamen v sobě budu nést
ten žár, jenž nikdy neuhasl
světa jenž mou dráhu protl

 

Zde v mracích krouží vrány
jen ptáci jsou povoláni
zhojí se staré šrámy
čas nezůstane prázdný
však vzpomínky na létání
vpřed mě pohání

 

Vyhasl toho světa žár
není kam se vrátit
již nebude vonných pár
ztracen je křídel pár
viděl jsem skály se hroutit
vše jsem byl odsouzen ztratit

 

(Draconis Domini)

 

nahoru

 


 

Z Kroniky Temného Věku

 

ZÁPAS

 

V hlubokých vodách, kde zvuky se ztrácejí
v dálkách, kam nedohlédne zrak
v mlhách a temnotě za hranicí vnímání
věčný boj nekončící v dějinách

 

Blíží se půlnoc, obloha září
Měsíc se ukryl za černý mrak
vyčerpán dnem mě únava tíží
pomalu spánek mi zavírá zrak

 

Vrší se stíny a pavučiny mžitků
neodolatelně mě do snů zvou
oproštěn od světa hmotných statků
hledím za skutečnost a Oni tam jsou

 

Tiše, ale děsivě spolu bojují
neblyští se meče ani hroty kopí
do černých propastí se svrhávají
a z nich povstanou zase noví

 

V tom zápase nikdo nevítězí
něco víc než magie je tam
přicházím blíž a Oni čekají
na kterou stranu já se přidám

 

(Eternal Fight)

 

nahoru

 

 

VĚšTEC

 

Chlapci-jak jsou mladí
v létě se radostí usmívají
ale nevidí to, co vidím já:
krutou zimu, slzy v očích
hlad a bídu, co ničí
ubohost těch, kteří jsou chudí
krutost lidí, rány holí

 

Rytíři - jak jsou silní
a jejich meče se na slunci lesknou
ale nevidí to, co vidím já:
krev na rukou, smrt v očích
jámy hrobů, v kterých skončí
smrtelnou křeč poražených
kostry, v rezivících zbrojích

 

A králové - jak jsou mocní
na svých trůnech pyšně sedí
ale nevidí to, co vidím já:
zrádce po svých bocích
prolhané vši, co se jim klaní
kruté vrahy, co jim lichotí
dýky ve svých srdcích

 

Já ulicí jdu a lidé se klidí
protože nevidí to, co vidím já:
krutou zimu, slzy v očích
oni nevidí to, co vidím já:
krev na rukou, smrt v očích
nikdo nevidí to, co vidím já:
zrádce po svých bocích

 

(Victory of The Darkness)

 

nahoru

 


 

Z Kroniky Zlomených Nadějí

 

PŘICHÁZÍ STÍN

 

šumí vítr v korunách dubů
mezi kmeny vkradla se mlha
zastřela příchozím zrak
dvě postavy kráčejí v sevření stromů
a do ticha lesního se rozléhá
krok a krok

 

Nerušena lidmi sama stojí skála
uprostřed dubových mas
prý má magickou moc
do jejího ticha kdosi se vkrádá
ozvěna šíří smrtelníků hlas
a pomalu přichází noc

 

Na nebi však nevidět hvězd
vše skrývají husté mraky
panuje chlad
dvě postavy stojí na vrcholu skály
do dálky k obzoru upírají zraky
či naslouchají snad ?

 

To jsou ti jediní, co postřehly
že nic není jako dřív
a odpověď přišli hledat
proč noci ztemněly
a pole rodí jen úrodu plív
přichází stín

 

Bezmocně stojí tam
sdělení nechápou
nevědí nic
že mohou jen přihlížet
pochopit nemohou
že nezmůžou nic

 

Slunce vzývat by chtěli
když pozdě je už
přichází stín
ale když možnost měli
nepřišel jediný muž
a tak přišel stín ...

 

(Přichází Stín)

 

nahoru

 

 

AŤ žIJE KRÁL!

 

Je slavný král
mnohokrát bojoval
a vyhrával
všem nepřátelům odolal
i v bitvách nejprudších
nikdy se nevzdával
s výkřiky padlých v uších
a "Do boje!" na rtech rány rozdával
ve stanech nad mapou
plány bitev vymýšlel
s korouhví nad hlavou
sám první vpřed vyjížděl

 

Pak skončil čas bojů
a vojáci šli domů
a on po mnoho dnů
seděl na svém trůnu
ve své kamenné síni
v paláci nad řekou
svou zbroj ve skříni
nechal zamčenou
meč v truhlici
koně ve stájích
i svou helmici
a kopí po předcích

 

Tak dlouhá léta plynula
když doba válek minula
zranění se zhojila
bezstarostná éra nastala
vojáci místo výcviku
v hospodě sedí pří pivu
kde v bujném rozmaru
vzpomínají na slávu
v paláci hostiny jsou denně
až kuchař zmdlévá unaveně
a král s šlechtou hoduje
a soutěží, kdo víc vypije

 

Tak se z mocných hrdinů
stali stálí hosté hostinců
s tukem místo svalů
a rukou odvyklou mečů
král zestárl
armáda bez výcviku
žár v srdcích vychladl
jen jídlo s pitím pere se v žaludku
meč v truhle zrezivěl
kůň ve stáji zeslábl
v korouhvi se mol zabydlel
a kopí někdo ukradl

 

Když vojáci bojům odvykli
a kapitáni velet zapomněli
z ničeho nic se objevili
nepřátelé, co dlouho čekali
až pozornost ochabne
hrady zpustnou
král zestárne
a zem kořistí bude snadnou
slyšíc nové zvěsti
neváhali dlouho
do boje vytáhnouti
a páchati zas zlo

 

A tak starý král
svou zrezlou zbroj vzal
zašlým mečem se opásal
a zesláblého koně svého osedlal
jeho staří veteráni
své staré zbraně vyhrabaly
fanfáry ryčné nezněly,
když do poslední bitvy odjížděly
všichni věděli, že se nevrátí,
když odjížděly v dál,
ještě v dálce slyšely volání
"Ať žije král!"

 

(Bloudění v Hlubinách)

 

nahoru

 

 

ČERNÝ HROB

 

Pohřbili ho pod zem
pod dva metry hlíny
hrob zakryli pentagramem
na znamení kletby

 

Jeho mrtvé tělo
na počátku rozkladu
se v rakvi probudilo
k nechtěnému životu

 

Otevřel oči smrtí zkalené
však spatřil jen tmu
úzké rakve dřevěné
vězení z nějž není úniku

 

Do víka pěstmi bušil
zoufale chtěl ven
marnou snahou jen si prsty zlomil
i jeho křik vyšel v plen

 

A tak tam ležel
v té černé rakvi
a jak čas běžel
jeho tělo žraly červy

 

Již jen kosti zbyly
však duše stále uvězněna
v černém hrobu kletby
do tmy navždy uvržena

 

Za živa měl plánů mnoho
než přišel osudný škrt
teď netřeba mu ničeho
čeká jen milosrdnou smrt

 

Čeká až se kletba zlomí
i když i z kostí je už prach
doufá, že se vysvobodí
ale jímá ho i strach

 

Strach z černého hrobu
z věčnosti pod zemí
že pod kořeny stromu
skončí provždy ztracený

 

Za živa to se smrti bál
nikdy by si nepředstavil
že by o ní někdy stál
že by po ní toužil

 

(Zlomená Naděje)

 

nahoru

Autor: KILLMAN

 

Náše bannery:

 

 

 

 

 

 

    

    


 

Poddomény tajemno.net

 

Tajemno.net

moje Tajemno

mapa stránek